The Legend of Orcus ( Ang IKa-15 Planeta) Chapter 4)

Spread the love

Mas modelo at angat ang teknolohiya ng mga taga- Orcus sa planetang mundo. Sa kanilang aparato o monitor, nakikita nila ang planetang mundo at ang mga tanawin dito. Kaya din ng kanilang sasakyan na maglakbay sa mundo na tumatagal ng 248 taon o katumbas ng isang taon sa mundo.

Si Abub ang kinikilalang diyos ng mga taga- Orcus na ayon sa kanilang kasaysayan ay nilalang ni Abub ang planetang Orcus ng mas maaga ng 500,000 libong taon bago pa lalangin ang daigdig.

Pinaniniwalaan ng mga taga- Orcus na si Abub ay diyos ng tubig at kasaganaan. Ang kalaban nito ay si Hedraz na isang fallen angel na kaalyado ni Lilith o ni Succubi, isang babaeng nagbabalatkayong isang maganda at kaakit-akit na babae. Si Succubi ay kabit ni Hedraz maliban pa sa ibang babaeng demonyo.

Si Hedraz ay nagbabalatkayong ng isang pigura na may anyo ng isang kambing na may katawan ng isang tao at may pakpak ng paniki na mahilig sa kamunduhan o pagtatalik.

Noong ika- 800,000 taon ng kasaysayan ng planeta, o katumbas ng 3,174 taon sa ating panahon, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng hukbo ni Hedraz at ni haring Urza sa bundok ng Anva. May 112,000 kawal ang hukbo ni Hedraz na pinamumunuan ng heneral na si Ailax at 180,000 naman ang hukbo ni haring Urza.

Sa naturang labanan ay tumulong ang diyos ng kalaliman na si Estruscan na nanananahan sa planetang Pluto sa panig ni Hedraz. Pumanig naman ang demi-god na si Tuchulsa na tagapagbantay ng sagradong bulkan ng Vesuvius sa panig ni haring Urza kung kaya nagapi ang hukbo ni Hedraz.

Ang mga nahuli at nasukol na mga kawal ni Hedraz sa pamumuno ni Ailax ay ibinilanggo sa isang piitan sa isang islang disyerto ng Amarthel na may layong 250 kilometro mula sa Efhareden.

Ang bakod at pader ng naturang piitan ay may hurno na may taas na 70 talampakan sa apat na direksiyon. May naka-monitor ding apat pang-himpapawid na sasakyan sa bawat direksiyon na hugis agila.

Nang matapos ang digmaan, tumakas si Hedraz patungong planetang Pluto at doon ay tumira kasama ni Estruscan. Ang ibang matataas na opisyales ni Hedraz na kinabibilangan ni Ailax ay ipinatapos na buwan ng Orcus na Vanth na binabantayan ng punong kawal ng Orcus na si Vunia na may pakpak ng isang agila at may tangan na sulo.

Sa planetang Pluto ay naglagi roon si Hedraz ng 10,000 taon at bumuo ng isang plano upang masakop ang planetang Orcus at nagbabalak na muling makipagdigma kay haring Orcus.

Ang lahat ng planong ito ni Hedraz ay sinabi niya kay Estruscan. Lingid sa dalawa ay narinig ni Felviz, isang nilalang na may ulo ng isang uwak ang plano ni Hedraz habang siya ay naglilibot na lumilipad sa rehiyon ng Kuiper Belt.

Nang marinig ang naturang plano ay nagtungo siya sa Planetang Orcus at sinabi kay haring Urza ang balak ni Hedraz.

Kung kaya, nagpagawa ng mga satellite si haring Urza sa kalawakan upang ma-monitor ang rehiyon ng Kuiper Belt.

Nagpagawa din siya ng barkong pang-digma at nagtayo ng 2 planta ng bombang nukleyar, 200 eroplanong pangdigma, 12,000 kanyon, at 500 modernong sasakyan na kargado ng mga modernong armas na kayang magpasabog ng mga asteroids. 

Nagpagawa rin si haring Urza ng 7 spaceships na hugis alakdang kulay lila na kayang makapaglakbay sa loob ng sistemang solar. Ito ay tinatawag ng kanyang arkitektong si Darigan na Vallasria na isa ring espesyal na battleship.

Ang lahat ng ito ay ginawa sa isang lugar na malayo sa lungsod ng Efhareden na may layong 300 kilometro.

Ang lungsod ng Efhareden ay isang lungsod na kahalintulad sa halamaman ng Eden sa Biblia. Kahit na modern ang mga gusali at mga kasangkapan ng mga taga- Orcus ay nasa pusod ng lungsod ang isang napakalawak na luntian na may lawak na 20 kilometro.

Nandoon ang ibang halaman, bungangkahoy, at mga punongkahoy na hindi makikita sa planetang mundo. Karaniwang kulay lila ang kulay ng mga dahon at halaman sa Orcus.

Ang pinaka-paborito nila ay ang tinatawag na Berin na hugis kamaong prutas na kulay puti na may halong asul na kasinlasa ng prutas na ubas. Ito ang prutas na kinakain ng mga maharlika lalo na ng hari.

Mayroon ding mga hayop na kakaiba sa mga hayop sa daigdig. May hayop doon na kawangis ng isang leon ngunit berde ang kulay. Maamo ito na tinatawag nilang Drabanias.

May agila rin doon na ubod ng laki na may taas na 7 talampakan na karaniwang kulay lila. Ang karaniwang alaga ng mga taga-Orcus sa kanilang bahay ay Sobgeia na kawangis ng aso na ito ay kulay lila. Maamo ang kulay lila ngunit mabangis ang kulay pula na kagaya ng asong gubat o lobo.

Ang karne na kinakain nila ay mula sa hayop na Geias na kawangis ng isang manok na kulay berde na kasinlaki ng isang kabayo at sa Jueas na kulay berde rin na kawangis na may katawan ng isang toro pero ang mukha ay sa ibon na kalapati.

Karaniwang sasakyan nila ay Gefecon na isang pang-himpapawid na sasakyan na hugis agila ang harapan. May bilis itong 20,000 milya kada minuto.

Sa kabila ng modernong sibilisisasyon ng planetang Orcus ay hindi sila, pumayag na masira ang malawak na kagubatan at kapatagang luntian ng Pecamva na dinadaluyan ng 2 ilog.

Una ang ilog Anuvia na may habang 87 kilometro at Uzeris na may habang 70 kilometro. Ang dalawang ilog na ito ay umaagos sa hangganan ng Dagat Medarian. Sa laot ng dagat Medarian ay may nakalutang na ilog na kung saan ay lumalangoy ang mga isdang kulay bughaw, puti, at pula.

Naniniwala ang mga taga- Orcus na ang Pecamva ay tahanan ni Abub na kanilang kinikilalang diyos kung kaya hindi pumayag si haring Urza na pagtayuan ito ng mga modernong gusali. Ang simoy ng hanging nanggagaling sa Pecamva ay nakakapagbigay ng mabangong halimuyak ng paligid ng buong lunsod at nakakapagpahaba umano ng kanilang buhay.

Si Haring Urza ay ikalawang anak ni Haring Veliaz sa 6 na supling nito. Apat ang anak na babae ni Haring Veliaz sa asawang si Reynang Odedia.

Si Argameion sana na panganay na anak ng hari ang napipisil niyang pumalit sa kanyang trono. Ngunit, nang matuklasang isa itong binabae ay isinalin niya ang pagkahari kay Urza na tinatawag ding Jauliab.

Umibig si Urza sa babaeng napapabilang sa mababang uri na si Fealdeza. Itinakwil ni Urza ang kanyang malaon nang kasintahang si Besialia na kabilang sa mga Delcoz nang malamang pansariling interes lang ang habol nito upang maging reyna.

Si Besialia ay kasapakat ng mga makasariling konseho ng Redatsudian upang matuloy ang balak ng mga ito na matayo ang dambuhalang radar satellite at radio transmission na tatawagin sanang Heviloz upang makipagtalastasan sa mga taga- daigdig o sa planetang mundo.

Subalit, tinutulan ito ni haring Urza dahil mawawala sa mapa ng Orcus ang Pecamva dahil sa pook mismo nito itatayo ang Heviloz. Noong kasintahan pa ni Urza si Besialia at katatalaga pa lang nito bilang hari, inutusan ng isang miyembro ng konseho ang babae na lasunin ang binata pa noong si Urza na may lamang katas ng berin sa isang piging. 

Ang utos ng mga taga-konseho ay lagyan ng lason ang saro ni Urza upang kapang nainom ito ng binata ay mamamatay siya. At kapag nagka-gayun ay pag-aasawahin ng konsehong taksil noon kay haring Veliaz si Besialia kay Argameion na kapaitd ni Urza upang matupad ang kanilang maitim na binabalak. 

Series Navigation<< The Legend of Orcus (Ang Ika-15 Planeta) Chapter 3
Recommend0 recommendationsPublished in Adventure, Science Fiction

Spread the love