The Legend of Orcus (Ang Ika-15 Planeta) Chapter 3

Spread the love

Sa kabila ng modernong sibilisisasyon ng planetang Orcus ay hindi sila, pumayag na masira ang malawak na kagubatan at kapatagang luntian ng Pecamva na dinadaluyan ng 2 ilog.

Una ang ilog Anuvia na may habang 87 kilometro at Uzeris na may habang 70 kilometro.

Ang dalawang ilog na ito ay umaagos sa hangganan ng Dagat Medarian. Sa laot ng dagat Medarian ay may nakalutang na ilog na kung saan ay lumalangoy ang mga isdang kulay bughaw, puti, at pula.

Naniniwala ang mga taga- Orcus na ang Pecamva ay tahanan ni Abub na kanilang kinikilalang diyos kung kaya hindi pumayag si haring Urza na pagtayuan ito ng mga modernong gusali.

Ang simoy ng hanging nanggagaling sa Pecamva ay nakakapagbigay ng mabangong halimuyak ng paligid ng buong lunsod at nakakapagpahaba umano ng kanilang buhay.

Si Haring Urza ay ikalawang anak ni Haring Veliaz sa 6 na supling nito. Apat ang anak na babae ni Haring Veliaz sa asawang si Reynang Odedia.

Si Argameion sana na panganay na anak ng hari ang napipisil niyang pumalit sa kanyang trono. Ngunit, nang matuklasang isa itong binabae ay isinalin niya ang pagkahari kay Urza na tinatawag ding Jauliab.

Umibig si Urza sa babaeng napapabilang sa mababang uri na si Fealdeza. Itinakwil ni Urza ang kanyang malaon nang kasintahang si Besialia na kabilang sa mga Delcoz nang malamang pansariling interes lang ang habol nito upang maging reyna.

Si Besialia ay kasapakat ng mga makasariling konseho ng Redatsudian upang matuloy ang balak ng mga ito na matayo ang dambuhalang radar satellite at radio transmission— na tatawagin sanang Heviloz upang makipagtalastasan sa mga taga- daigdig o sa planetang mundo.

Subalit, tinutulan ito ni haring Urza dahil mawawala sa mapa ng Orcus ang Pecamva dahil sa pook mismo nito itatayo ang Heviloz.

Noong kasintahan pa ni Urza si Besialia at katatalaga pa lang nito bilang hari, inutusan ng isang miyembro ng konseho ang babae na lasunin ang binata pa noong si Urza na may lamang katas ng berin sa isang piging.

Ang utos ng mga taga-konseho ay lagyan ng lason ang saro ni Urza upang kapag nainom ito ng binata ay mamamatay siya.

At kapag nagka-gayun ay pag-aasawahin ng konsehong taksil noon kay haring Veliaz si Besialia kay Argameion na kapatid ni Urza upang matupad ang kanilang maitim na binabalak.

Subalit, hindi nagtagumpay ang balak na ito ng 11 miyembro ng konsehong Redatsudan nang sabihin ni Teglath na isang matandang lalaki na kalihim ng haring Veliaz ang plano kay Urza.

Nang ibigay ni Besialia ang saro kay Urza sa piging ay hindi ito ininom ng binata. Bagkus ay pinainom ito sa Sobgeia o gaya ng aso. Ilang saglit lamang ay bumula ang bibig ng sobgeia at namatay.

Nang magsiyasat ang mga tagapaglingkod ng hari at ni Urza, ipinagtapat ni Besialia ang katotohanan.

Kung kaya dinakip ang 11 miyembro ng konseho na nagtangka ng masama sa buhay ni Urza at ipinakulong. Si Besialia naman ay hindi pinakasalan ni haring Urza at pinaalis sa Remelus na siyang palasyo ng hari na may layong 7 kilometro sa Pecamva.

Nang mapaalis sa palasyo si Besialia, pinayuhan ni Teglath si Haring Urza na humanap ng kanyang mapapangasawa.

“Hindi mabuti sa isang hari ang walang makakasama. Pumili ka ng magagandang babae at may mabubuting ugali sa buong Efhareden at iyong pakasalan,” wika ni Teglath sa hari.

“Bakit pa ako maglilibot sa buong Efhareden upang maghanap ng aking mapapangasawa? Nandito lang sa loob ng palasyo ang babaeng aking pakakasalan,” sagot ng hari.

“Sino kung gayun, kamahalan,” tanong ni Teglath.

“Si Fealdeza na naglilingkod sa aking inang si Odedia. Tapat at mabuti siyang babae. Noon pa ma’y may pagtatangi na ako sa kanya; ngunit inilihim ko lamang sa aking amang hari noon dahil sa ibig niyang magkatuluyan kami ni Besialia. Isa pa, kabilang sa uring Cadazdeva si Fealdeza na tiyak na tututulan ng aking ng aking ama kapag nalaman nitong iniibig ko si Fealdeza ng higit kay Besilia,” sagot ni haring Urza.

At ang nangyari ay kinausap ni Teglath ang babaeng si Fealdeza na noo’y nag-aayos ng isang silid na nauukol sa Reyna Odedia. Kasama noon ng magandang babae ang 2 pang aliping tagapaglingkod.

“Mula ngayon ay hindi ka na alipin. Ikaw ay magiging reyna ng kahariang ito. Sapagkat, ikaw ay hiniling na ng haring si Urza na kanyang maging asawa,” wika ni Teglath.

At sumagot ang babaeng si Fealdeza.

“Karangalan ko po ang maging kabiyak ng hari. Mangyari ang kanyang ibig sapagkat walang makakatanggi sa kanya. Mapalad po ako at ako ang napili niyang maging kabiyak.”

At pagkalipas ng isang linggo, hiniwalay si Fealdeza sa silid ng mga babaeng tagapaglingkod sa palasyo. Siya ay inilagak sa silid ng Reyna Odedia at inayusan ng magara bago humarap sa haring Urza.

Doon ay inayusan ng mga abay na babaeng tagapaglingkod si Fealdeza anupa’t napakaganda nito nang humarap sa hari.

Nang maiharap na si Fealdeza sa hari ay ikinasal sila ng Ugashia o katumbas ng saserdote o pari. Ipinagdiwang sa buong Efhareden ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa kanilang pagsasama ay biniyayaan sina Haring Urza at Reyna Fealdeza ng tatlong supling.

Si Paressa ang panganay na nasumpungang pinakamagandang babaeng taga- Efhareden. Ikalawa ay si Ziptho na sumusubaybay din sa hukbo ng Orcus. At ang bunso ay si Geliab na ang interes ay galugarin ang kalawakan. 

Series Navigation<< The Legend of Orcus ( Ang ika-15 Planeta) Chapter 2The Legend of Orcus ( Ang IKa-15 Planeta) Chapter 4) >>
Recommend0 recommendationsPublished in Action, Adventure, Mystery, Science Fiction

Spread the love