The Legend of Orcus ( Ang ika-15 Planeta) Chapter 2

Spread the love

Nang matapos ang digmaan, tumakas si Hedraz patungong planetang Pluto at doon ay tumira kasama ni Estruscan.

Ang ibang matataas na opisyales ni Hedraz na kinabibilangan ni Ailax ay ipinatapon sa buwan ng Orcus na Vanth, na binabantayan ng punong kawal ng Orcus na si Vunia na may pakpak ng isang agila at may tangan na sulo.

Sa planetang Pluto ay naglagi roon si Hedraz ng 10,000 taon at bumuo ng isang plano upang masakop ang planetang Orcus at nagbabalak na muling makipagdigma kay haring Urza.

Ang lahat ng planong ito ni Hedraz ay sinabi niya kay Estruscan. Lingid sa dalawa ay narinig ni Felviz, isang nilalang na may ulo ng isang uwak ang plano ni Hedraz habang siya ay naglilibot na lumilipad sa rehiyon ng Kuiper Belt.

Nang marinig ang naturang plano ay nagtungo siya sa Planetang Orcus at sinabi kay haring Urza ang balak ni Hedraz.

Kung kaya, nagpagawa ng mga satellite si haring Urza sa kalawakan upang ma-monitor ang rehiyon ng Kuiper Belt.

Nagpagawa din siya ng barkong pandigma at nagtayo ng 2 planta ng bombang nukleyar, 200 eroplanong pangdigma, 12,000 kanyon, at 500 modernong sasakyan na kargado ng mga modernong armas na kayang magpasabog ng mga asteroids.

Nagpagawa rin si haring Urza ng 7 spaceships na hugis alakdang kulay lila na kayang makapaglakbay sa loob ng sistemang solar. Ito ay tinatawag ng kanyang arkitektong si Darigan na Vallasria na isa ring espesyal na battleship.

Ang lahat ng ito ay ginawa sa isang lugar na malayo sa lungsod ng Efhareden na may layong 300 kilometro.

Ang lungsod ng Efhareden ay isang lungsod na kahalintulad sa halamaman ng Eden sa Biblia. Kahit na modern ang mga gusali at mga kasangkapan ng mga taga- Orcus ay nasa pusod ng lungsod ang isang napakalawak na luntian na may lawak na 20 kilometro.

Nandoon ang ibang halaman, bungangkahoy, at mga punongkahoy na hindi makikita sa planetang mundo. Karaniwang kulay lila ang kulay ng mga dahon at halaman sa Orcus.

Ang pinaka-paborito nila ay ang tinatawag na Berin na hugis kamaong prutas na kulay puti na may halong asul na kasinlasa ng prutas na ubas. Ito ang prutas na kinakain ng mga maharlika lalo na ng hari.

Mayroon ding mga hayop na kakaiba sa mga hayop sa daigdig. May hayop doon na kawangis ng isang leon ngunit berde ang kulay. Maamo ito na tinatawag nilang Drabanias.

May agila rin doon na ubod ng laki na may taas na 7 talampakan na karaniwang kulay lila. Ang karaniwang alaga ng mga taga-Orcus sa kanilang bahay ay Sobgeia na kawangis ng aso na ito ay kulay lila.

Maamo ang kulay lila, ngunit mabangis ang kulay pula na kagaya ng asong gubat o lobo.

Ang karne na kinakain nila ay mula sa hayop na Geias na kawangis ng isang manok na kulay berde na kasinlaki ng isang kabayo at sa Jueas na kulay berde rin na kawangis na may katawan ng isang toro pero ang mukha ay sa ibon na kalapati.

Karaniwang sasakyan nila ay Gefecon na isang pang-himpapawid na sasakyan na hugis agila ang harapan. Ang sistema ng pagpapalipad nito ay kagaya ng pagpapalipad sa hot-air balloon. 

Series Navigation<< The Legend of Orcus, ang Ika-15 Planeta Chapter 1The Legend of Orcus (Ang Ika-15 Planeta) Chapter 3 >>
Recommend0 recommendationsPublished in Action, Adventure, Mystery, Science Fiction

Spread the love