ANNOUNCEMENTS

NEW RELEASES

Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Description)

This entry is part 1 of 6 in the series Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw

Dilig: Minsan Halaman, Minsan IkawDilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Description) Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw  (Sinopsis) Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw  (Prologo) Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw   (Kabanata Uno) Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Kabanata Dos) Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Kabanata Tres)               

Read More »

Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 1)

This entry is part 1 of 9 in the series Inosente Lang Ang Nagtataka

Inosente Lang Ang NagtatakaInosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 1) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 2) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 3) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 4) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 5) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 6) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter 7) Inosente Lang Ang Nagtataka (Chapter

Read More »

Betrayal (Ang Karma ni Karmi P13)

This entry is part 13 of 13 in the series Ang Karma Ni Karmi

Ang Karma Ni KarmiAng Karma Ni Karmi Ang Karma Ni Karmi P2 Sgt. Duphraim (Ang Karma Ni Karmi P3) Ang Paghihirap Ni Audrey (Ang Karma Ni Karmi P4) Here Comes Clement (Ang Karma Ni Karmi P5) The Depravity Continues (Ang Karma Ni Karmi P6) Ang Karma Ni Karmi P7 The

Read More »

SONIA: Vigilante (Finale)

This entry is part 5 of 5 in the series Sonia: Vigilante

Sonia: VigilanteSONIA SONIA : VIGILANTE (Part 1) SONIA: Vigilante Part 2 SONIA: Vigilante 3 SONIA: Vigilante (Finale) SONIA: VIGILANTE (Finale) Palabas na ng bahay ang magkakaibigang Sonia, Jhefherly at JL para puntahan si Father Rosario. Maaaring ito nga ang makakatulong kay Sonia para mapalayas ang demonyong lumulukob dito at nag-uutos

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 15

This entry is part 15 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Alab Ng Puso (Final Chapter)

This entry is part 22 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Monthly dues 3*THE PLOT*

This entry is part 3 of 3 in the series Monthly Dues

Monthly DuesMONTHLY DUES Monthly Dues 2Mr. Tony Terruel Monthly dues 3*THE PLOT* This story is a work of fiction. Names, Characters, Places and incidents are product of my imagination or are used fictiously. Any resemblance to actual events of person living or dead, is entirely coincidental. Monthly Dues *The Plot*

Read More »

Unexpected (Ang Karma ni Karmi P12)

This entry is part 12 of 13 in the series Ang Karma Ni Karmi

Ang Karma Ni KarmiAng Karma Ni Karmi Ang Karma Ni Karmi P2 Sgt. Duphraim (Ang Karma Ni Karmi P3) Ang Paghihirap Ni Audrey (Ang Karma Ni Karmi P4) Here Comes Clement (Ang Karma Ni Karmi P5) The Depravity Continues (Ang Karma Ni Karmi P6) Ang Karma Ni Karmi P7 The

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 21)

This entry is part 21 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 20)

This entry is part 20 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Lover Ko Misis Mo P2

This entry is part 2 of 3 in the series Lover Ko Misis Mo

Lover Ko Misis MoLover Ko Misis Mo Lover Ko Misis Mo P2 Lover Ko Misis Mo P3  Lumingon muna ako sa pinto ng banyo at inamoy ko ng onti ang kanyang suot na bra. Kakalibog ang amoy nito. Hinanap ko ang kanyang suot na panty at ng mahanap ko ito,

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 14

This entry is part 14 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 13

This entry is part 13 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 12

This entry is part 12 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 19)

This entry is part 19 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 11

This entry is part 11 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 10

This entry is part 10 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 9

This entry is part 9 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 8

This entry is part 8 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

This entry is part 7 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6

This entry is part 6 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5

This entry is part 5 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4

This entry is part 4 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3

This entry is part 3 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 18)

This entry is part 18 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 17)

This entry is part 17 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Alab Ng Puso (Chapter 16)

This entry is part 16 of 22 in the series Alab Ng Puso

Alab Ng PusoAlab Ng Puso (Chapter 1) Alab Ng Puso (Chapter 2) Alab Ng Puso (Chapter 3) Alab Ng Puso (Chapter 4) Alab Ng Puso (Chapter 5) Alab Ng Puso (Chapter 6) Alab Ng Puso (Chapter 7) Alab Ng Puso (Chapter 8) Alab Ng Puso (Chapter 9) Alab Ng Puso

Read More »

Quarter Life Crisis

To start based on sa mga nabasa ko and narinig sa mga friends Quarter Life Crisis occurs or happened in aged 20-30 when your goal is unclear. Madaming changes ng goals dahil sa environments or working environment. Ayun na nga simula nung nagwork ako way 2017 sa isang supply chain

Read More »

Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2

This entry is part 2 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »

Pedro Pembuto Chapter 1

This entry is part 1 of 15 in the series Da Adventures of Pedro Pembuto

Da Adventures of Pedro PembutoPedro Pembuto Chapter 1 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 2 Da Adventures of Pedro Pembuto Chapter 3 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 4 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 5 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 6 Da Adventures Of Pedro Pembuto Chapter 7

Read More »
Copyrighted Content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.