Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw  (Sinopsis)

Spread the love

                            Synopsis

Ang simpleng pamumuhay ni Mary Anne Magbiray, isang babaing pagiging waitress ang ikinabubuhay, ay mabubulabog nang makilala niya ang dalawang taong hindi niya lubos akalaing makakasalamuha niya sa mismong lugar kung saan siya nagtatrabaho. Tumindi pa iyon nang magkaroon ng isang pangyayari na kung saan ay mas naging dahilan upang makapasok siya sa mundong ginagalawan nina Wendell at Darwin. 

May pag-asa bang tumibok ang puso niya sa dalawang lalaki nang sabay o isa lamang sa mga ito ang nakatadhana sa kaniya? Si Mary Anne, ang bulalak na biglang tutubo sa malawak at magarang hardin. Maaakit niya ba ang dalawang bubuyog na umaaligid sa kaniya, o isa lamang ang sasamba sa kaniyang ganda’t halimuyak?

Series Navigation<< Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Description)Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw  (Prologo) >>
Recommend0 recommendationsPublished in 18+, Drama, Filipino, Romance

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyrighted Content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.