Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Kabanata Dos)

Spread the love

                             Chapter Two

Habang lumilibot-libot siya para magserve, muli na namang nagtagpo ang landas niya at nung estrangherong nagpakilala sa kaniya kagabi. Wala siyang balak na bigyang-pansin ang lalaking nakasuot ng fitted slack na itim at asul na coat habang puti ang panloob. Nakatayo lamang si Wendell at waring hinihintay na lamang ang paglapit ng babae; ngunit nakatingin lang sa dinaraanan si Mary Anne, iniiwasang matitigan  ang lalaki derekta sa mata— umiiwas na mabudol siya ng mapang-akit na mga mata ng lalaki.

Mary Anne felt relieved when she reached the counter. Naupo siya sa isang stool na may kataasan at pinagmasdan na lamang ang bartender sa ginagawa nito— hindi, dahil mismong ang bartender ang tinitingnan niya. Sa puntong iyon, natanong niya ang sarili. Bakit kapag kay Miko, tila ang pananaw niya pagdating sa mga lalaki ay agarang nawawala? O baka exempted ang binata sa kaniyang motto?

Patuloy na lumilipad ang kaniyang isip sa mundong siya at si Miko lamang ang nakatira. Napukaw lang siya sa kaniyang imahinasyon nang may tumapik sa kaniya. Nang akala niyang katrabaho niya ang gumawa niyon, nakangiti siya nang lingunan ang taong iyon. Ngunit hindi inaasahan ni Mary Anne na iba ang makikita niya. Ang nakangiti n’yang mukha ay napalitan ng pagkabusangot na tila hindi siya natutuwa sa pigura ng lalaking wagas kung makangiti.

“Hi, Annalisa. Kanina pa kita tinatawag kaso hindi mo ’ata ako naririnig. Well— siguro dahil sa lakas ng music rito kaya nagkakaroon ng interruption.” Hindi makapaniwala si Mary Anne: una, sa mga sinasabi nitong hindi niya lubos maunawaan; ikalawa, may pagka-feeling close rin itong taong ito; ikatlo, hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ang bilis-bilis ng tibok ng kaniyang puso.

Ang boses ni Wendell ay malinaw na may pagkamalat nang kaunti, at talagang lalaking-lalaki ang dating. ‘Oh god!’. What is going on with Mary Anne? Nanatiling nakatingin siya sa itsura ni Wendell. Bakit ganoon? May kung ano sa binatang ito na nagbibigay sa kaniya ng dahilan para mamangha. At dahilan upang mabuo sa isip niyang dukitin ang mga mata ng lalaking iyon!

A man waving his hand infront of Mary Anne’s face just to caught her attention. “Are you O.K.?” ani Wendell bago naupo sa katabing silya, sa kanang bahagi. Pagtango lang ang naisagot ni Mary Anne.

Ilang beses pinagsasampal ni Mary Anne ang sarili sa isip niya para magising siya sa hipnotismo ng lalaki. Nang tumingin siya sa harapan, ang nakakunot na mukha ni Miko ang sumalubong sa kaniya. Waring nagtatanong kung kilala ba niya ang lalaking basta-basta na lang lumapit at kumausap sa kaniya.

Pilit na ngiti na lamang ang nagawa niya. Ayaw ni Mary Anne na mapahiya siya sa harap ng bartender na nagugustuhan niya. Pero bakit iba ang sinasabi ng katawan niya sa gustong gawin ng diwa niya. Kinakabahan. Naiintimidate siya sa presensiya ni Wendell na ngayon ay may iniinom ng alak. Hindi niya mapigilang hindi pagmasdan ang lalaki. Kung paano nito binuttoms-up ang laman ng baso, sa bawat pagtaas-baba ng lalagukan ng binata, at kung paano siya nito titigan.

‘Naku! Jusko hindi! Maghunos-dili ka, Mary Anne. Jusko, maghunos-dili kang babae ka.’ 

Dahil sa hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari, nilisan niya ang counter at naglakad papunta sa banyo upang maghilamos sandali. Gusto niyang mahimasmasan. Gusto niyang kurutin ang sarili sa kung paano ito umakto. Nang makapaghilamos siya, ginamit niya ang bulaklaking panyo na nakalagay sa bulsa ng kaniyang uniporme para tuyuin ang kaniyang mukha. Mabuti na lang dahil hindi siya gumagamit ng kahit anong make-up, walang kakalat na kolorete sa kabuuan ng kaniyang mukha. 

Nang masigurong nasa wisyo na uli ang babae ay lumabas na rin ito sa banyo. Masyadong malayo ang banyo, madadaanan nito ang mga room at V.I.P. room. Kaya kapag nadadaan siya rito, nakaririnig siya ng mumunting mga ungol, daing at malalakas na salpukan ng dalawang katawan. Gaya ngayon, kinalibutan siya ng madaan niya ang isang silid na kung saan maririnig ang malalakas na halinghing ng kung sino’ng dalawang taong nasa loob niyon. 

“Kailangan bang lakasan?” ani Mary Anne na para bang may kausap. Hindi niya kasi lubos na maunawaan kung bakit ganoon na lamang kung makaungol ang mga iyon. E’ nagtatalik lang naman sila. Napailing-iling ang babae sa iniisip nito. 

Malapit na niyang malampasan ang kahuli-hulihang silid nang bumukas iyon. May taong lumabas at kaagad siyang hinawakan sa kamay. Namalayan na lamang niya na nasa loob na siya ng silid dahil sa pagtunog ng knob, senyales na ini-lock iyon.

“T-tek—” Hindi na niya magawang sabihin ang salitang iyon dahil sa taong kaharap niya.

Nanlaki ang mga mata ni Mary Anne dahil sa lalaki. “Ikaw na naman? Kaunting-kaunti na lang malilintikan ka na sa akin, Wendell!” Ngumiti lamang ang binata na ipinagtaka niya. Wala siyang ideya kung bakit ganoon na lamang ang inakto nito sa kabila ng kaniyang pagtitimpi. 

“Akala ko e’ kinalimutan mo na ako. Pero hindi pala… gusto ko kung paano mo banggitin ang pangalan ko.” May kung anong kakaibang ngiti ang lumitaw sa labi ng binata. “Can you say it again. Just one more time?” tila pabirong pakiusap niya sa babae.

Sa sinabing iyon ni Wendell ay nadagdagan lamang ang iritasyong nararamdaman ni Mary Anne. Hindi na ito natutuwa sa ginagawang paglapit-lapit ng binata. “Ano bang gusto mo, ha? Pakiusap naman HO nagtatrabaho ako at wala akong oras makipaglandian sa iy—” Namilog ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay nanigas siya kaniyang kinatatayuan. 

Hindi niya inaasahan  iyon. Hindi niya malaman ang dahilan kung bakit sinunggaban siya ng halik nitong lalaki. Bakit hindi niya magawang umalma sa ginagawa nito? Ayaw man niya subalit unti-unting isinasara niya ang kaniyang mga mata. Sa bawat halik na nalalasap niya, siya ring ilang beses na nalalasahan niya ang alak na humalo na sa laway ng lalaki. Pero kahit ganoon, na hindi niya gusto ang tapang ng alak na dumidikit sa kaniyang dila— sobra siyang binabaliw nang todo sa paraan ng paghalik ni Wendell sa kaniya. Para bang dalawang araw siyang uhaw at iyon lamang ang makapapawi sa uhaw na nararamdaman niya.

‘Mali ‘to, Mary Anne. Maling-mali,’ kustigo ng diwa niya. 

‘Pero bakit? Bakit hindi ko magawang pigilan siya?’ tanong niya sa sarili. 

Ano bang mayroon sa bawat halik ng lalaking ito? Marahan lang ang ginagawa nito pero kakaiba ang hatid niyon sa kaniya. Ang mamasa-masang labi ni Wendell, ang malambot nitong labi na nagbibigay nang ibayong sarap sa kaniya. Nais niyang itulak palayo ang binata ngunit pakiramdam niya ay mas hinihigop siya upang mas mapalapit sa lalaki dahil sa ginagawang pag-akin nito sa kaniyang labi.

Nagpakawala nang impit na ungol si Mary Anne nang kagatin ng lalaki ang kaniyang ibabang labi. “Ito ang gusto ko, Annalisa.” Nanindig ang balahibo ng babae nang bulungan siya nito sa tenga pagkatapos ay muling binalikan ang labi niya.

May kung anong boses ang bumulong sa kaniya para ’wag tumugon sa halik. Nagmulat siya ng mata at agad inilapat ang dalawang palad sa dibdib ng kaharap.

“Tumigil ka!” Itinulak niya si Wendell nang buong lakas;  saka siya tumingin sa ibang direksyon dahil hindi niya magawang titigan ito sa mga mata. “Tumigil ka na pakiusap,” dagdag pa niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Mahina ang pagkakasabing iyon ni Mary Anne ngunit nakasisiguro siyang maririnig ito ng lalaki. 

“Tumigil ka na pakiusap. Nakainom ka kaya mo ’to nagagawa.” Pilit pinapahinahon ni Mary Anne ang sarili sa kabila ng nangyari sa pagitan nilang dalawa kanina lamang. “M-Mauna na ako dahil may trabaho pa ako,” paliwanag ni Mary Anne upang makaalis na sa silid, ngunit halata sa pananalita niya na kinakabahan siya nang sobra.

Wala siyang narinig na salita o anuman mula sa kasama. Gusto niyang malaman at makita ang reaksiyon ni Wendell pero kahihiyan ang laging nagpapaalala sa kaniya kapag binabalak niyang makita ang mga mata nito. Lumipas ang ilang segundo at wala pa rin siyang nakukuhang tugon mula sa lalaki, naisip niya na lumabas  na lang ng kwartong iyon.

Tumalikod siya at lumapit sa pinto. Hinawakan ang knob at pinihit iyon saka binuksan nang bahagya, sapat upang makalabas siya nang hindi nakikita na may kasama siya sa loob. Akmang lalabas na sana siya ngunit may pares ng mga kamay ang yumakap sa kaniyang tiyan mula sa likuran na ikinabigla niya.

“Nangungulila ako sa ’yo nang sobra,” saad ni Wendell sa tonong maaawa ang kung sinong makaririnig. Napahawak siya sa kaniyang dibdib. Bakit gano’n, bakit mas bumilis ang tibok ng puso ni Mary Anne kumpara kanina? Hindi na normal ang nararamdaman ng babae. Nahihibang na siya sa kakaibang nararamdaman niya. Bago ito kaya hindi niya maapuhap ang tamang gagawin.

Hindi pa nararanasan ni Mary Anne na may yumayakap sa kaniya. At ito ang kauna-unahang beses na may gumawa niyon. Oo nahahawakan siya ng mga lalaking kostumer pero sa kamay at braso lang. Pero itong ginawa ni Wendell sa kaniya, pakiramdam niya ay magkokombulsiyon siya ano mang sandali.

Dumaan ang ilang minuto pero nasa ganoon pa rin silang sitwasyon. Nakatayo lamang si Mary Anne, walang kakibo-kibo ni hindi nga nito alam ang gagawin. Itinatanong sa sarili kung bakit namimiss siya nitong taong ito. Nagkita na ba sila dati nang hindi niya alam? May nag-udyok sa kaniya na muling isara ang pinto. Sa puntong iyon, walang halong pagpipigil na humarap siya sa binata. Ang kaniyang mga mata ay kakikitaan ng pagkasabik sa hindi mawaring kadahilan.

Nang magkaharap na silang dalawa, si Mary Anne na ang unang humalik sa binata na halata ang pagkagulat sa ginawa niya. Pero agad rin namang nagbago ang emosyon sa mukha ng lalaki. Nang maglapat uli ang kanilang mga labi, doon lamang nadama ni Wendell kung gaano kalambot ang mga labi ni Mary Anne. O siguro dahil ito ang humalik sa kaniya ngayon, hindi gaya kanina na hindi man lang ito tumugon. Naghalikan sila na tila walang nang bukas. Ayaw nilang bitawan ang labi ng isa’t isa.

Ang dalawang kamay ni Wendell ay nagsimula nang maglakbay. Mula sa baywang, napunta sa p’wetan ng babae paakyat sa likod nito. Nanatili ang kanang kamay ng binata sa likod ni Mary Anne, malapit sa may leeg upang mas diinan ang kanilang halikan. Ang isa namang kamay ng binata ay napunta sa harapan. Mula sa tiyan, tinunton ang dibdib ng babae paakyat sa mukha na tila kinakabisado ni Wendell ang bawat anggulo ng mukha ni Mary Anne.

Kung kanina, marahan lang ang iginagawad ni Wendell, ngayon ay halos ayaw na niyang bitawan ang labi ng babae.  Nang magsalubong ang kanilang mga dila, walang humpay na nag-espadahan ang mga ito. May pagkakataon na sisipsipin ni Mary Anne ang dila ng binata at malalasahan nito ang laway ng kaniig na nagbigay ng kakaibang tamis sa kaniyang panlasa. 

Kahit si Mary Anne ay nagtataka dahil hindi niya maisip kung paano niya nagagawang makipagsabayan ng halik gayong ito rin lang ang unang beses na may humalik sa kaniya— sa pagkakaalam niya. At ang kinaiinis niya, nakapikit pa ang dalawa niyang mata habang nilalasap ang bawat hagod ng labi ng lalaki sa kaniyang labi.

Nahinto lamang ang dalawa nang kapusin sila ng hininga. Yumuko si Mary Anne dahil nahihiya siya sa inakto niya. Ngunit hinawakan lamang ni Wendell ang kaniyang baba para patunghayin siya. Dahil doon, nagtamang muli ang kanilang mga mata. Doon lang uli nasilayan ni Mary Anne ang mapang-akit na mata ng binata. Ang mga matang nakakapaghipnotismo sa kaniya. Ang mata nitong malamlam ang naging dahilan para pamulahan siya. 

“I—I like you, Annalisa!” kumpisal ng binata bago muli siyang halikan. 

Hindi alam ni Mary Anne kung nagkamali lang siya sa pagkakarinig o baka guni-guni lamang niya iyon? Isang babaeng nagtatrabaho sa bar ang magugustuhan nito? Hindi siya naniniwala. Pero paano kung tama ang narinig niya? Paano kung ang ginagawa nilang ito ay nagpapakita na talagang may pagtingin sa kaniya ang binata. Pero paano rin kung tawag ng laman lamang ang lahat ng ito. Na kailangang ilabas ang init, at siya lang ang tanging makatutulong dito. Maraming paano ngunit ni isa wala siyang makitang tamang isasagot. Ang alam niya lang ay kahapon lamang sila nagkakilanlanan.

“Mmm!!” napa-ungol si Mary Anne nang marahang kagatin ni Wendell ang tenga niya habang ang kamay ng binata ay naglalakbay pa rin sa kaniyang katawan. 

Sa gitna ng init na dumadaloy sa kaniyang katawan, ilang beses niyang kinonsente ang sarili na hindi niya dapat ginagawa ito. Ngunit ni isang salitang magsasabi na ayaw niya ang ginagawa ni Wendell ay hindi niya magawa sambitin. Hindi mawari kung hahalinghing siya sa ginagawang paghaplos ng binata sa kaniyang katawan o tatakpan ang sariling bibig upang pigilang umungol sa sensasyong hatid niyon sa kaniyang katawan.

Mary Anne felt tremendous when a guy named Wendell started slowly taking off her uniform. She tried to stop him by looking into his eyes with a begging look. She thought it could help, but without a second motion, Mary Anne found herself undressed. Even her bra was already unhooked.

Paanong kabisado ni Wendell ang dapat gawin hanggang sa pagtatanggal sa bra ng babae? Nais itanong ni Mary Anne kung may karanasan na si Wendell sa ibang babae, ngunit natatakot siya sa maaaring malaman. Natatakot na malamang hindi lang siya ang babaeng naikakama ng binata.

Pinamulahan siya dahil sa ginagawang pagtitig ni Wendell sa kaniyang katawan na para bang naa-amaze ito at the same time ay natatakam. Dahil sa lantad na ang katawan ni Mary Anne, gamit ang mga braso agad niyang iniharang iyon para matakluban ang kaniyang dalawang dibdib. Hindi man siya pinagpala pero hindi rin siya pinagkaitan ng hinaharap.

“B-Bakit? A-Anong ginagawa mo?” Wala siyang ibang maisip na sasabihin.

Sobra-sobra na ang kahihiyang nararamdaman niya dahil rito sa binata. Ninais niyang magkaroon sana ng portal sa kaniyang likuran at higupin siya papasok gaya sa mga napapanuod niyang fantasy movie. Pero malabong mangyari dahil wala siya sa mundo ng mahika, at hindi pa siya nababaliw upang paniwalaan ang mga ganoong palabas na tao lang din naman ang gumawa.

Ngumiti ang kaharap niya na tila nasisiyahan sa nakikita nito. “Nahihiya ka ba? Annalisa, hindi ka na dapat mahiya sa akin starting from now, is it clear? Makinig ka, mula ngayon sa akin ka. Mula ngayon wala ng lalapit sa iyo para i-table ka. I will rip them all up if they try to touch you or even approach you. Okay,” mahinang ani Wendell, ang boses na may pagsisiguro. 

Parang hinahaplos ang puso niya sa narinig. Gusto ni Mary Anne na matuwa. Nais niyang maniwala. Pero baka niloloko lang siya nito upang hayaan niya itong maikama siya. Upang hayaan niya itong angkinin siya ngayong oras na ito. Mali ito! Maling-mali. Mali na nanatili siya sa silid. Mali na hinayaan niyang halikan siya nito. Mali na tumugon siya sa mga halik ng lalaki. Mali na nagpahawak siya sa kaniyang katawan… mali lahat. 

Umusbong ang inis ng babae. “Gago ka ba, ha? Gago ka ba!? Hoy, lalaki! Para sabihin ko sa iyo kahapon lang tayo nagkakilala. Pero ngayon… pero ngayon hinubaran mo na ako.” Nagpipigil si Mary Anne na bulyawan ang kaharap dahil baka may makarinig sa kaniya. Ayaw na niyang madagdagan ang kahihiyan niya.

“You look beautiful,” Wendell said as he touched Mary Anne’s face and rubbed it. Tila wala lamang rito ang kaniyang mga sinabi. Sa isang kisap-mata, magkalapat na naman ang kanilang mga labi. Tanging pag-ungot lang ang kayang gawin ni Mary Anne. Kahit itulak niya ang lalaki ay hindi ito natitinag. 

‘Tama ba itong ginagawa ko?’ naiwika niya bago magpaubaya. 

Napasinghap siya nang buhatin siya ng lalaki papuntang kama habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Nang maihiga siya, doon lang naglayo ang mga mukha nila. Kapwa naghahabol ng hininga. Nandoon pa rin ang ilang sa pagkatao ni Mary Anne. Hindi niya magawang titigan ang binatang kinukubabawan siya. Ang binatang nagsimulang magtrabaho sa katawan niya. 

“Ohh mmm,” she moaned heavily after Wendell’s tongue travelling over her body— from her face, down to her neck. Napangiwi siya nang bahagyang kagatin ni Wendell ang kanang parte ng leeg niya. Ramdam niya ang pagsipsip nito roon.

Bumaba ang mukha ng binata sa kaniyang kaliwang dibdib at doon sinimulan nitong dilaan ang kanang dibdib niya habang ang isang kamay ng binata ay minamasahe ang isa pa. Hindi maitatanggi ni Mary Anne na nasasarapan siya. Ang basang labi ng binatang patuloy na sumususo sa kaniya at ang malikot nitong dila na nilalaro ang naninigas niyang utong ay naghahatid ng kakaibang pakiramdam sa buo niyang pagkatao. 

“Shittt ohhh!!” muling kumawala ang mga halinghing sa kaniyang labi nang dilaan ng lalaki ang isa naman niyang dibdib at sipsipin iyon na para bang sanggol na nagugutom at kailangang pasusuhin. Ang init na nagbibigay ng kiliti sa kaniyang kalamnan na naging dahilan para hawakan niya ang buhok ng lalaki at idiin pa lalo ang mukha nito sa kaniyang dibdib. 

Naging malikot ang mga kamay ni Wendell. Kung saan-saan ito napupunta pero sa huli napadpad rin ito sa nais nitong tumbukin. Napaliyad si Mary Anne matapos masahihin ng binata gamit ang palad nito ang pisngi ng kaniyang hiyas na ngayon ay basa na. She wanted to stop him but it seems that her body saying that she should let the man by making her wet and insane. 

Nakikiliti ang babae sa bawat galaw ng daliri ni Wendell sa bukana ng kaniyang pagkababae na parang tinutukso siya nito. She bite her lower lip ng maramdaman ang dalawang daliri ng lalaki habang lumalandas iyon paikot sa kaniyang hiyas na mas nagpapabaliw sa kaniya. Hindi pa doon natatapos ang pagpipigil ng babae ng maramdam niya ang dalawang daliri ng binata na nakalagay sa magkabilang pisngi ng kaniyang kaselanan habang ang isa pa nitong daliri ay tinutudyo ang bukana ng kaniyang kweba. Halos mabaliw siya sa pinaggagawa ng binata at magsisinungaling siya kung iisipin niyang hindi siya nasasarapan.

Daig pa ang tinakasan siya ng ulirat dahil sa matinding kuryenteng naglalakbay sa kaniyang mga daliri sa paa pataas sa kaniyang binti, at patungo sa kaniyang kaselanan. Ang kagustuhan niyang patigilin ang lalaki ay kagyat na naglaho.

Napapikit siya sa ginagawa sa kaniya ni Wendell. Umaangat rin ang kaniyang likuran at hindi rin magkamayaw ang kaniyang dalawang paa dahil sa sensasyon.

Nagmulat siya muli ng mata at pinakatitigan ang mukha ni Wendell na mariin namang nakatingin sa kaniya katawan na minsan ay nahuhuli niyang tumitingin sa kaniyang bataan habang kagat ang ibabang labi nito.

Habol ang hiningang nagsalita si Annalisa, “T-Tama na, We-wendell, ahm mmm a-ayaw ko mm n-nito.”

May pagnanasa sa mga matang tumingin ang binata sa kaniya. “Gusto mo bang itigil ko na ito?” tila namamaos ang boses na wika ng binata. 

Gusto niyang itigil na kung ano man ang ginagawa nila, at natatakot siya baka kung saan po ito mapunta. Ngunit naninikip ang dibdib niya at parang iba ang sinasabi ng isip niya sa gusto ng katawan niya. 

Sa halip na sagutin niya ang tanong ni Wendell, lumihis na lang siya ng tingin at ilagay ang isang kamay sa bibig upang pigilan ang sarili na humalinghing nang malakas. Subalit ano mang pagpipigil ang kaniyang gawin, kumakawala pa rin ang impit na mga ungol sa kaniyang mga labi.

She stretching her back, pulling her breath and feeling the sensation caused by the two finger that putting in and out into her womanhood. Hindi niya inaasahan yung biglang pagpasok ng dalawang daliri ng lalaki sa kaniyang lagusan. Halos mapugto ang kaniyang hininga dahil doon. Parang may gustong kumawala sa loob niya sa ginagawa ni Wendell. Idagdag pa na gamit ang isang kamay, minamasahe naman nito and klitoris niya na mas nagpapahibang sa kaniya.

Hindi mailarawan ang emosyon sa mukha ni Annalisa. Nakapikit ang mga mata nito, kagat ang ibabang labi na halos dumugo na dahil sa pagtitiis, at ang dalawang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa sheet ng kinahihigaan niya. Marahas namang tinutumbok ni Wendell ang kaniyang pagkababae lalo pa’t tatlong daliri na nito ang pumapasok sa kaniyang kalooban. Napapaliyad si Mary Anne sa tuwing ititigil ni Wendell ang tatlong daliri nito sa loob pagkatapos ay tila kumikiwal ang mga iyon doon na naghahatid ng kakaibang kiliti sa kaniya. Pakiwari niya ay maiihi siyang hindi sa dulot ng ginagawa sa kaniya ng lalaki.

Napatingin si Mary Anne kay Wendell matapos nitong tanggalin ang tatlong daliring naglalabas-masok sa butas niya at ilapat sa labi nito. Hindi niya inasahan ang paglabas ng dila ni Wendell upang ilapat sa daliring kanina lamang ay nasa loob ng ari niya. Nanlaki ang kaniyang mga mata kasabay sa paglunok niya ng sariling laway dahil sa nasaksihan. Nakadama siya ng pandidiri matapos dilaan ni Wendell ang daliri nitong ginamit sa kaniya. Ngunit may estrangherong pakiramdam ang dumaan sa kaniyang dibdib ng maalala kung paanong ang dila ni Wendell ay lumapat sa mga daliri  nito na parang ice cream na tinikman ang likidong bumabalot roon.

Umalis mula sa kama si Wendell at tumayo sa kaniyang harapan na parang isang modelo kung makaporma.

She wanted to cover her eyes when the man started to take off his shirt and unbotton his slacks. Anong binabalak ni Wendell? Isang putahi ang ngayon ay nakabalandara sa kaniyang harapan matapos nitong maalis ang kasuotan. Kahit nais niyang iiwas ang paningin, hindi pa rin niya mapigilang hindi titigan ang kahubaran ng lalaki. Mula sa leeg nito pababa sa dibdib, sa tiyan nitong may pitong pumuputok na mga abs. Halatang conscious ang binata sa katawan at marahil ay walang palya ito sa pag-eehersisyo.

Nakailang beses na napalunok si Mary Anne nang dumako ang kaniyang mga mata sa bagay na nasa pagitan ng hita ni Wendell. Unti-unting nabubuhay ang bagay na iyon hanggang sa tuluyan nang nagngalit. Bakit ganito, biglang bumaha ang takot sa kaniyang mukha. Ang takot na tila nangyari na sa kaniya. Nadagdagan pa iyon nang maramdaman niya ang ulo ng pagkalalaki ni Wendell na nakatutok sa kaniyang butas. Ibinend ng lalaki ang tuhod niya kaya tila nakaluhod siya sa posisyong pahiga. 

Nakakangawit para sa kaniya ang manatiling gano’n pero may nagsasabi sa kaniya na hayaan niya ang sarili sa posisyong iyon. Bahagyang pinaghiwalay ni Wendell ang dalawang hita niya at tila ekspertong inihahanda ang sandata sa gagawing paglusob sa balwarte niya. Nakahawak ang isang kamay nito sa kaniyang baywang habang ang isa ay nahawak sa pagkalalaki nito na itinututok sa bukaqna niya.

“Ohhhh!!” Halos mapasigaw siya sa sakit nang biglang ipasok ng lalaki ang kahabaan nito. Ni hindi man lang siya nito sinabihan kung okay lang sa kaniya? O kung handa na ba siyang pasukin nito?

Everything is a mess. Hindi dapat ito nangyayari. “P-Please. Mmm ahhh… ohhh.” Sa kabila ng mga malalalim niyang ungol ay patuloy na nanaig ang takot sa kalooban niya. 

Wendell sees fear and anxiety on Mary Anne’s face. He didn’t know why she was acting like that. He wanted to stop fucking her, but he couldn’t. He continues to plunge, then pulls his throbbing manhood into Mary Anne’s slippery tunnel. He felt heaven and pleasure every time he put his length inside and slowly pulled it out. Again and again and again. He thrusted faster and deeper at the lying Mary Anne, who was now restless. They were both howling and groaning— he in delight, while Mary Anne is in pain.

“Shit! Shit! Mmm ohh shit!” Napapamura na si Wendell dahil sa nararamdaman na niya ang libidong unti-unting dumadaloy sa kaniyang katawan.

“Ahh fuck fuck, Annalisa, fuckk!” Wendell cursed again in between of moaned. 

Mas binilisan pa ng binata ang pag-indayog ng kaniyang balakang upang mas higit na pumasok ng buo ang kaniyang mahaba’t nagngangalit na alaga sa kadulu-duluhan ng pagkababae ni Annalisa. Sa bawat paghugot at baon nito roon ay kumakawala ang mga mahihinang mura sa kaniyang labi. Sa ilang babaeng naikama niya, kakaiba itong si Annalisa. May something sa dalaga na hindi niya maipaliwanag.

Mas bumibilis pa ang bawat pagbaon ng kahabaan ni Wendell sa kaselanan ng dalaga. Sa bawat pwersang pinapakawalan niya ay lumilikha iyon tunog sa tuwing mag-iisa ang kanilang mga balat. Pinupuno tuloy ng kanilang mga halinghing, mura, at tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa isa’t isa ang buong silid. Umaasa siya na sana ay hindi iyon pakinig sa labas.

Nais ni Mary Anne na pahintuin ang lalaki. Dahil natatakot na siya. Natatakot na siya dahil may mga larawan siyang nakikita sa isip niya. Napakalabo niyon at hindi niya lubusang makita ang bagay na iyon. Ang alam lang niya ay natatakot siya hindi dahil sa baka may makahuli sa ginagawa nila. Natatakot siya sa dahilang hindi niya alam ngunit nararamdaman niya.

Sa kabila ng agam-agam, alam ni Mary Anne sa sarili niya na nasasarapan siya. Sa bawat indayog ng katawan ni Wendell na nagiging dahilan upang mas pumasok ng buo ang kahabaan nito sa loob niya. Pabilis nang pabilis ang pagbayo sa kaniya ng lalaki. Kita rin nito kung paano ito huminga na tila hinihingal. Ang bawat mag-alon ng matipunong sikmura ng binata… alam niyang malalalim ang bawat paghingang ginagawa ni Wendell. Nararamdaman na rin niya ang kakaibang sensasyong nabubuo sa kaniyang puson. Marahil ay malapit na siyang labasan.

Dinig na rinig ni Mary Anne ang bawat malulutong na pagmura ni Wendell, gayundin ang malalalim nitong paghinga. Napangiwi siya at naiangat niya ang puwetan nang isagad ni Wendell ang ari nito sa kaloob-looban niya. Nagpakawala siya ng ungol matapos gumiling-giling ang lalaki kaya parang kumikiwal sa loob niya ang kaselanan ni Wendell dahilan para makaramdam siya ng kiliti sa pagkababae niya. Para tuloy hinahalukay ang kalooban niya gamit ang kahabaan ng binata.

Damang-dama ng babae ang pagkalalaki ng kaniig na mas lumalaki sa loob niya. Sa bawat pasok nito, tila hinihigop ang pagkatao niya. At sa bawat hugot ng lalaki tila gusto niyang isunod ang katawan upang manatiling nasa loob lamang niya ang bagay na iyon. Kahit nakahiga siya, at walang ibang posisyon silang ginagawa, nais niyang gantihan ang lalaki sa paraan na maliligayahan din ito. Naisip ni Mary Anne na mas ibuka pa nang ayos ang kaniyang dalawang hita nang mas maging malaya si Wendell sa pag-angkin sa kaniya. Ipinaling niya ang ulo sa kaliwang direksiyon bago namumula ang mukhang ikinawit niya ang dalawa niyang paa sa baywang ng lalaki. Napangiti nang palihim si Wendell sa inasta ni Annalisa. 

Nanatiling nakahawak ang dalawang kamay ng binata sa baywang ni Annalisa ngunit kaagad ring naglakbay pataas hanggang marating niyon ang dalawang malulusog na dibdib ng dalaga. Saglit lang niyang minasahe ang mga iyon bago niya ipinatong ang dalawang kamay sa balikat ng dalagang sumasabay sa kaniyang pag-indayog.

Wendell is almost at the peak of his climax. He continued thrusting his hard and valiant rod inside of a wet hole of Mary Anne. He continued thrusting faster, harder, and deeper. He felt Mary Anne’s womanhood slip and wet even more, because of natural lubricant, a sign that she is also close to her climax. 

“Ahh ohhh!!” napapaliyad na ungol ni Mary Anne. Ramdam ng lalaki ang likidong bumalot sa kaniyang kahabaan na nakatulong upang mas dumulas ang lagusan ng babae. Narating na ni Mary Anne ang satisfaction pero siya, patuloy pa ring binabayo ang bataan nito. 

Napapikit na si Mary Anne, at makikita sa mukha nito nito ang pagtitiis na huwag umungol. Kahit nag-orgasmo na si Mary Anne, pakiwari niya ay lalabasan na naman siya dahil sa patuloy na pag-angkin ni Wendell sa kaniyang pagkababae. May hatid na kiliti sa kaniyang perlas ang bawat pagpasok at baon ni Wendell sa kahabaan nito sa kaniya. 

“Ahhh, I— I’m comingg!!” impit na sigaw ang pinakawalan ni Wendell bago mabilis na hinugot ang kahabaan sa madulas na lagusan ng babae. Pumosisyon ang lalaki sa harapan ni Mary Anne na labis namang ipinagtaka ng babae. Mabilis na nagtaas-baba ang kamay ng binata sa kahabaan nito habang patuloy pa ring kumakawala  sa mga labi nito ang mahihinang mura at pilit na mga ungol.

“Ahhh shit! I almost there… ito naaa!” Nagulat si Mary Anne nang pwersang ipasok sa kaniyang bibig ang kabaan ng kaharap, na kahit siya ay hindi makapaniwala. Wala pa sa kalahati ng kahabaan nito ang umakopa sa kaniyang bibig ngunit halos mabilaukan na siya at panawan ng ulirat dahil sa kakapusan ng hininga.

“Fuck! Ohhh! Fuck, take it. L-Lunukin mo, Anna!”

Dama niya ang mainit at malapot na katas na patuloy na sumasabog sa kaniyang bibig. Halos hindi siya makahinga dahil puno ang kaniyang lalamunan. Kaya wala siyang choice kundi ang lunukin ang nakadidiring similya ng lalaki. Nananatili pa ring nasa loob ng bibig niya ang kahabaan ni Wendell, pero hindi rin nagtagal ng hugutin ng lalaki ang ari nito. May ilang tumutulo-tulo pa sa butas ng ulo niyon ngunit wala siyang balak na simutin iyon. 

Sumama ang loob ni Annalisa sa isiping hindi man lang siya inirespeto ni Wendell. Hindi naman na kailangan na ipasubo sa kaniya ang ari nito nang pwersahan para lang doon isabog ang mga punla nito. Ayos lang naman sa kaniya kung sa tiyan na lamang niya iyon ipinutok o sa kama, sa kumot o kahit sa sahig. Pero sa bibig niya— bukod sa nakadidiri iyon, nakakawalang respeto rin sa gaya niyang babae. 

“I love you, Annie,” bulong ni Wendell ngunit hindi niya narinig ang huli nitong sinabi. 

Mary Anne felt drowsiness. Exhaustion ate her whole system. She can’t believe that she did it. She had sex with an unknown person. Yes, she knew his name, but that still wasn’t enough to say she already knew this person. Before she scolded Wendell, she had already closed her lids. But before she could finally fall asleep, she felt the touch on her lips. Wendell kissed her again, and the man who had claimed her earlier lied down beside her.

Series Navigation<< Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw   (Kabanata Uno)Dilig: Minsan Halaman, Minsan Ikaw (Kabanata Tres) >>
Recommended1 recommendationPublished in 18+, Drama, Filipino, Romance

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyrighted Content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.